iPad Quality Index

LAWACO

LAWACO


There are no reviews for this item.
APP STORE SUMMARY
Phần mềm tiện ích LAWACO là phần mềm ứng dụng của Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng.
*Mục tiêu: Góp phần hoàn thiện các công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, rút ngắn thời gian và hệ thống hóa các công tác, hỗ trợ công tác quản lý.

*Chức năng:
+ Kiểm tra hóa đơn tiền nước hàng tháng.
+ Xem thông tin về Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng (thông qua Website)
+ Sử dụng các chức năng như: chụp ảnh, định vị, máy tính, Quét mã vạch
+ Tham khảo các quy trình thực hiện công tác đấu nối, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước
+ Hỗ trợ công tác hiện trường: khảo sát, kiểm tra, sửa chữa (Dành riêng cho CNV Lawaco)
IMAGES (5)
12345
LAWACO screenshot #1
LAWACO screenshot #2
LAWACO screenshot #3
LAWACO screenshot #4
LAWACO screenshot #5
OTHER GAMES & APPS FROM VO TRUNG HIEU
83998959
3e9c60a9037b66b5a691d68c2eff1e1d
Quality Index
n/a
Awaiting
2 reviews
Publisher: Vo Trung Hieu
Formats(s): iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, Watch4-Watch4, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen
Genre(s): Productivity, Utilities
Filesize: 104MB
Age rating: 4+
App version: 1.0
LAWACO image #1
APP ACTIVITY
22 Oct 2018
 
News
01 Jul 2018
Most critically acclaimed titles on Quality Index for the month
Features
21 Jun 2019
Hottest games on the UK App Store right now
14 Jun 2019
Hottest games on the UK App Store right now
10 May 2019
Hottest games on the UK App Store right now
03 May 2019
Hottest games on the UK App Store right now
26 Apr 2019
Hottest games on the UK App Store right now
Latest Releases
27 Jun 2019
27 Jun 2019
27 Jun 2019


Extra...
What is the Quality Index?
WHAT IS THE QUALITY INDEX? Condensing critical opinion from the best websites into one definitive score
CONTACT US All the right links to get in touch with the Quality Index team.
GET LISTED! Only the best sites feature on the Quality Index - does yours deserve to join them?
Rss Feeds
RSS FEEDS Keep tabs on the latest news, scores, and entries in the Quality Index.
SYNDICATION & DATA Looking for independent critical data? Find out how you can start using the Qi on your portal.
ADVERTISE WITH US Give your apps a little extra promotion with the biggest independent iPhone Advertising Network.