iPad Quality Index

There are no reviews for this item.
APP STORE SUMMARY
CarPro là ứng dụng giúp bạn quản lý chi tiêu và theo dõi xế yêu một cách khoa học và thông minh
CarPro có gì ?

QUẢN LÝ CHI TIÊU:
- Lưu lại số tiền nạp nhiên liệu, chi tiêu và sửa chữa cùng lúc trên nhiều phương tiện, bao gồm cả các thương hiệu xe máy.
- Tra cứu dễ dàng các giao dịch và hóa đơn được lưu lại trong quá trình sử dụng xe.

BÁO CÁO CHI TIÊU: Các thống kê, biểu đồ trực quan và so sánh cùng kỳ giúp bạn
- Có cái nhìn tổng quan về các khoản chi tiêu trên phương tiện, đưa ra kế hoạch tài chính cho tương lai.
- Đánh giá mức độ tiêu hao nhiên liệu, chi phí của xe so với thông số của nhà sản xuất và giữa các tài xế với nhau, để có kế hoạch bảo dưỡng kịp thời và vận hành hiệu quả.

NHẮC LỊCH: Định kỳ nhắc lịch bảo dưỡng, thay thế phụ tùng và linh kiện trong quá trình sử dụng xe, theo thông số của nhà sản xuất hoặc tự cài đặt, giúp bạn an tâm hơn trên mỗi hành trình.

TRA CỨU MỨC PHẠT vi phạm khi tham gia giao thông khi cần thiết

CarPro sẽ là người bạn mang đến trải nghiệm liền mạch đáng tin cậy trên mỗi hành trình.
IMAGES (5)
12345
CarPro screenshot #1
CarPro screenshot #2
CarPro screenshot #3
CarPro screenshot #4
CarPro screenshot #5
OTHER GAMES & APPS FROM TAMTAY GLOBAL PTE
84097079
3e9c60a9037b66b5a691d68c2eff1e1d
Quality Index
n/a
Awaiting
2 reviews
Formats(s): iPhone5-iPhone5, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, Watch4-Watch4, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen
Genre(s): Utilities
Filesize: 55MB
Age rating: 4+
App version: 1.1.1
CarPro image #1
APP ACTIVITY
22 May 2019
 
News
01 Jul 2018
Most critically acclaimed titles on Quality Index for the month
Features
14 Jun 2019
Hottest games on the UK App Store right now
10 May 2019
Hottest games on the UK App Store right now
03 May 2019
Hottest games on the UK App Store right now
26 Apr 2019
Hottest games on the UK App Store right now
19 Apr 2019
Hottest games on the UK App Store right now
Latest Releases
18 Jun 2019
17 Jun 2019
17 Jun 2019
17 Jun 2019


Extra...
What is the Quality Index?
WHAT IS THE QUALITY INDEX? Condensing critical opinion from the best websites into one definitive score
CONTACT US All the right links to get in touch with the Quality Index team.
GET LISTED! Only the best sites feature on the Quality Index - does yours deserve to join them?
Rss Feeds
RSS FEEDS Keep tabs on the latest news, scores, and entries in the Quality Index.
SYNDICATION & DATA Looking for independent critical data? Find out how you can start using the Qi on your portal.
ADVERTISE WITH US Give your apps a little extra promotion with the biggest independent iPhone Advertising Network.